środa, 25 maja, 2022
- REKLAMA -
Google search engine

Szybowcowe MP Klub A w Stalowej Woli

Polecamy:

Dwa miesiące pozostały do rozegrania Szybowcowych Mistrzostw Polski w klasie Klub A. Organizatorem tegorocznych Mistrzostw jest Aeroklub Stalowowolski, a zawody odbędą się w dniach 9-18 lipca na lotnisku w Turbi k. Stalowej Woli, towarzyszyć im będą Ogólnopolskie Zawody Szybowcowe w klasie Klub B. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 czerwca 2021

Zawody będą rozgrywane w następujących klasach:
Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Klub A (SMP Klub A) Polish Gliding Championship Club A:
Uwzględniająca pilotów polskich i zagranicznych, na szybowcach klasy Klub A zgodnie z Tabelą 1a, (załącznik nr 1, II Regulaminu Zawodów Szybowcowych), szybowce bez balastu wodnego . Wyniki będą obliczane z uwzględnieniem współczynników wyrównawczych zawartych w tejże tabeli.
Ogólnopolskie Zawody Szybowcowe w klasie Klub B (OZS Klub B) Gliding Championship Club B:
Uwzględniająca pilotów polskich i zagranicznych, na szybowcach klasy Klub B zgodnie z Tabelą 1a, (załącznik nr 1, II Regulaminu Zawodów Szybowcowych), szybowce bez balastu wodnego. Wyniki będą obliczane z uwzględnieniem współczynników wyrównawczych zawartych w tejże tabeli.

Maksymalna ilość zawodników:
SMP Klub A – 40 zawodników
OZS Klub B – 40 zawodników

Celem Szybowcowych Mistrzostw Polski w klasie Klub A jest:
– wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski w klasie Klub A w roku 2021,
– zakwalifikowanie najlepszych pilotów do Szybowcowej Kadry Narodowej (SKN), Szybowcowej Kadry Narodowej Kobiet (SKNK) oraz Szybowcowej Kadry Narodowej Juniorów (SKNJ),
– uzyskanie punktów do Listy Rankingowej Pilotów Szybowcowych.

Celem Ogólnopolskich Zawodów Szybowcowych Klub B jest uzyskanie punktów do Listy Rankingowej Pilotów Szybowcowych.

Prawo startu w zawodach mają piloci posiadający Srebrną odznakę Szybowcową, spełniający niżej wymienione warunki minimalne:
w SMP Klub A: 150 godz. nalotu samodzielnego i 3000 km przelotów
w OZS Klub B: 100 godz. nalotu samodzielnego i 1500 km przelotów

Zawodnik musi wykazać posiadanie aktualnego treningu szybowcowego:
pilot posiadający łączny nalot na szybowcach mniejszy niż 500 godz. musi wykonać w roku rozgrywania zawodów przed ich rozpoczęciem co najmniej 5 lotów na szybowcach, w czasie co najmniej 10 godzin, również Pilot posiadający w poprzednim roku nalot na szybowcach mniejszy niż 25 godz. musi wykonać w roku rozgrywania zawodów przed ich rozpoczęciem co najmniej 3 loty na szybowcach, w czasie co najmniej 10 godzin,
Piloci muszą posiadać Licencję Sportową wydaną przez AP lub FAI,

W Szybowcowych Mistrzostwach Polski mogą startować:
– zdobywcy Medali w dotychczasowych SMP,
– członkowie Szybowcowej Kadry Narodowej i Szybowcowej Kadry Narodowej Kobiet,
– zdobywcy 1 i 2 miejsca w CZS z poprzedniego sezonu (2021 nie dotyczy – zawody nierozegrane),
– piloci którzy na LR z ostatniego sezonu uzyskali nie mniej niż 800 punktów,
– piloci legitymujący się Licencją Sportową wydaną przez zagraniczny NAC, którzy posiadali nie mniej niż 750 punktów w IGC Ranking List w okresie od 30 września roku poprzedzającego rok rozgrywania zawodów do dnia 25.05.2021

W Ogólnopolskich Zawodów Szybowcowych Klub B
Listę pilotów zakwalifikowanych do startu w zawodach wyznacza się w pierwszej kolejności wg „Listy Rankingowej Pilotów Szybowcowych”, dla pozostałych wg kolejności zgłoszeń, oraz z zachowaniem daty weryfikacji zgłoszeń 08-06-2021.

Zapisy i więcej szczegółów: https://zawody2021.aeroklubstalowowolski.pl/

Najnowsze